Posts from 30 november 2021

Wij helpen gemeenten en organisaties bij de versterking jonge mantelzorg

ZICHTBAARHEID

“We hadden op school een voorstelling over mantelzorg. Dat is mij heel erg bijgebleven. Vanaf dat moment heb ik hulp gezocht en ben ik in contact gekomen met het steunpunt mantelzorg.”

De aandacht gaat veelal uit naar het zieke familielid, waardoor de jonge mantelzorger onzichtbaar blijft. Ook herkennen zij zichzelf niet als zodanig, zij maken niet of nauwelijks hun zorgen kenbaar. Zij willen hun ouders hier niet mee belasten en weten vaak niet goed bij wie zij anders terecht kunnen. Daarnaast speelt soms ook schaamte over de situatie een rol in het al dan niet uitspreken van hun zorgen naar derden.

Ondersteuning Jonge mantelzorg begint daarom bij het thema bespreekbaar te maken met activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld. Voor en door jongeren zelf, maar ook onder professionals. Onbekendheid met de mantelzorgsituatie vergroot namelijk de kans dat de omgeving van de jonge mantelzorger eventuele problemen niet in verband brengt met de thuissituatie. Je krijgt bijvoorbeeld het stempel lui en niet gemotiveerd als het huiswerk weer niet is gemaakt.

Dit betekent dat organisaties en professionals voor het bereiken van jonge mantelzorgers goed moeten aansluiten bij hun leefwereld en signalen van eventuele problemen kunnen herkennen.

Voorbeeldactiviteiten

Campagne #deeljezorg

Gastlessen

Jongerenpanel Mantelzorg

Theater

ONDERSTEUNING

“Heel soms moest ik voor school naar de supermarkt en dan moest ik brood halen en dan moest ik ook vlug een broodje eten en dan ging ik naar school en dan kwam ik te laat. Ook als ik huiswerk had, had ik het niet gedaan omdat ik dan mijn moeder moest helpen met dingen.”

Omdat de jonge mantelzorger vaak niet de primaire verzorger is en bovendien minderjarig, zal hij of zij nauwelijks formele hulp inschakelen of een beroep doen op de mogelijkheden binnen de WMO. Bovendien zal de jongere niet snel op eigen initiatief een beroep doen op vrijwillige respijtzorg of het sociale netwerk van zijn familie.

De ondersteuningsvraag in beeld krijgen en experimenteren met verschillende vormen van ondersteuning is noodzakelijk om te komen tot effectieve en duurzame ondersteuning van jonge mantelzorgers.

ERKENNEN EN HERKENNEN

In het er- en herkennen van jonge mantelzorgers hebben intermediairs een cruciale rol. Het gaat hier om onderwijzers en docenten die bijvoorbeeld signalen oppakken als te laat komen, het huiswerk niet af of alleen naar huis gaan. Maar ook gaat het om jongerenwerkers en (zorg)professionals die de situatie thuis kennen. Deze intermediairs ondersteunen we zodat zij mantelzorgers herkennen en kunnen helpen.

Ook aan de slag? Graag bespreken we een passende aanpak.

Mail naar: info@inevi.nl 

Download onze Flayer Jonge Mantelzorg

Voorbeeldactiviteiten

Conferentie

Stadsgesprek Harderwijk

Themabijeenkomst Brabantse Wal

Innovatiekamer

Workshop docenten ’t Hooghe Landt

Meer over JongeMantelzorg