Innovatiekamer

Jonge Mantelzorg organiseert samen met welzijnsorganisatie Indebuurt033 de Innovatiekamer in de Amersfoortse wijk Soesterkwartier. In twee bijeenkomsten is eerst het thema jonge mantelzorg geïntroduceerd. Hieruit bleek dat er verschillende definities worden gebruikt voor jonge mantelzorg. Gaat het bijvoorbeeld om kinderen die zelf zorg geven of ben je al jonge mantelzorger als je in een gezin met zorg opgroeit? Consensus is over de laatste definitie.

Aanvullend op deze twee bijeenkomsten zijn zes professionals die werken met jeugdigen geïnterviewd. Zij bleken allemaal wel een gezin te kennen met kinderen waarover ze zich zorgen maken. Kinderen doen werkzaamheden of hebben verantwoordelijkheden die niet bij het kind horen.

Het is in de praktijk echter lastig om daadwerkelijk hulp aan te bieden. Hoe ga je als professional het gesprek over dit onderwerp aan blijkt lastig. Jonge mantelzorgers willen geen extra aandacht, ze willen normaal zijn en soms speelt ook schaamte mee. Ook ouders staan er niet bij stil, zij vinden de situatie heel normaal of schamen zich en zijn bang dat de situatie te veel veranderd.

De bevindingen van de interviews worden begin 2019 gedeeld tijdens een derde bijeenkomst van de innovatiekamer. Tevens zal in 2019 een tweede innovatiekamer starten in de wijk Liendert.

Meer over JongeMantelzorg