VERBINDEN & VERSTERKEN

SAMEN GEVEN WE JONGE MANTELZORGERS DE STEUN DIE ZE VERDIENEN.

IN CO-CREATIE MET GEMEENTEN, SCHOLEN EN ORGANISATIES 
REALISEREN WIJ INITIATIEVEN WAARMEE DE ONDERSTEUNING
VAN JONGE MANTELZORGERS EEN FLINKE IMPULS KRIJGT.

Aan de slag

SAMEN WERKEN AAN VERSTERKING JONGE MANTELZORG

Activiteiten

De aandacht gaat veelal uit naar het zieke familielid, waardoor de jonge mantelzorger onzichtbaar blijft. Zij willen bovendien niet aangesproken worden als mantelzorgers; zij willen het liefst zo gewoon mogelijk zijn.

Ondersteuning Jonge mantelzorg begint daarom bij het thema bespreekbaar te maken met activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld.

Ben jij …

Heb jij een gehandicapt broertje of zusje, een opa met dementie, een ouder met psychische problemen of een verslaafd gezinslid? Je bent niet de enigeOngeveer een kwart van de jongeren in Nederland groeit op met ziekte en zorg in de thuissituatie. Zij zijn ‘jonge mantelzorger’.

Deel je zorg

Met onze campagnebus #deeljezorg trekken we door het land. De perfecte omgeving voor een gastles op een school, workshop voor docenten of een rondetafelgesprek met professionals in zorg en welzijn. De bus is bovendien een publiekstrekker en een aantrekkelijk decor voor uw evenement.

Over Jonge Mantelzorgers

Circa een op de vijf scholieren tussen de 12 en 16 jaar groeit op met een langdurig zieke naaste. 3 procent van hen verleent intensieve hulp. Zij zijn ‘jonge mantelzorgers’. Veel jonge mantelzorgers ervaren de zorgsituatie als heel normaal en ondervinden ook geen problemen. Opgroeien met zorg kan echter ook heel zwaar zijn.

Definitie

Jonge mantelzorgers zijn diegenen die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus, of met een zieke opa en oma, die in de directe omgeving van het gezin woont en die intensieve zorg nodig heeft. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of verslavingsproblematiek.

De definitie is breed omdat niet wordt gesteld dat een jongere zorgverantwoordelijkheid hoeft te hebben. De jonge mantelzorgers die hulp nodig hebben, zijn die jongeren die zorgtaken en verantwoordelijkheden hebben die negatieve gevolgen hebben op de ontwikkeling, of hen belemmeren om volledig kind te zijn.

Gezondheid

Jonge mantelzorgers hebben in vergelijking tot leeftijdsgenoten meer gezondheid- en psychische klachten, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in  ‘Mantelzorgers in het vizier’ (8 november 2019). Zij maken meer gebruik van professionele hulp, zoals psychologische hulp.

Veel zorgende jongeren ervaren vermoeidheid, stress, psychische problemen, concentratieproblemen en slaaptekort door hun thuissituatie. Ook hebben zij weinig of geen tijd voor huiswerk en afspreken met vrienden of vriendinnen.

Studenten

Studenten met mantelzorgtaken hebben de neiging om minder snel op kamers te gaan of niet te kiezen voor een opleiding in een andere stad. Zij geven aan geholpen te zijn met meer bekendheid en begrip. Ook noemt het SCP dat meer flexibiliteit in het onderwijs zou helpen.. Viderer feugiat at pro, mea aperiam

Ondersteuning

Effectieve ondersteuning van jonge mantelzorg vraagt om maatwerk. Jonge mantelzorgers vinden begrip en een luisterend oor belangrijk, maar willen geen medelijden of te veel bemoeienis van anderen. Dit blijkt uit alle verhalen die we in onze campagnebus hebben gehoord.

Jonge mantelzorgers zoeken zelf veel informatie online en komen hier in contact met lotgenoten. Bouwstenen van een integraal steunprogramma zijn:

  • Erkenning van de situatie – Jonge mantelzorgers vragen niet makkelijk om hulp, maar vinden het vaak wel prettig dat hun rol als mantelzorger wordt (h)erkend.
  • Ontlasten – Niet alleen door concrete taken over te nemen, maar ook door het sociale netwerk van de jonge mantelzorger en zijn gezin te versterken.
  • Informeren – Jonge mantelzorgers willen goed geïnformeerd worden over de ziekte, de manier van zorg geven, en de ondersteuningsmogelijkheden.
  • Ontmoeten van lotgenoten – Jonge mantelzorgers vinden het prettig om over hun gezinssituatie te praten.