WORKSHOP DOCENTEN ‘T HOOGHE LANDT

In 4 sessies zijn we samen met welzijnsorganisatie Indebuurt033 in gesprek gegaan met circa 100 docenten en medewerkers van de ondersteunende afdelingen van ’t Hooghe Landt college.

Het thema jonge mantelzorg leeft. De meeste docenten kennen voorbeelden uit hun eigen praktijk. Zij vinden dat de school en zijzelf een belangrijke rol hebben bij het er- en herkennen van deze jonge mantelzorgers. Ook signaleren zij eventuele problemen. Geven van begrip, veiligheid en vertrouwen zijn veelgenoemde acties. Voor hulp in de thuissituatie doen de docenten liever een beroep op externe partijen, zoals het jongerenwerk van Indebuurt033 of de brugfunctionaris van het wijkteam. Over de vraag wanneer je wel en niet in actie komt wordt verschillend gedacht. Bijvoorbeeld als er niet direct een probleem is.

Meer over JongeMantelzorg