THEMABIJEENKOMST BRABANTSE WAL

Een luisterend oor en het uit handen nemen van taken. Dit zijn twee belangrijke bevindingen van de bijeenkomst ‘Oog voor jonge mantelzorgers.

De ruim 30 deelnemers vanuit zorg & welzijn, jeugdzorg, scholen en de politiek gingen met elkaar in gesprek over hoe we jonge mantelzorgers kunnen vinden en steunen. Een mooi initiatief dat wij organiseerde met de 3 Steunpunten Mantelzorg van de Brabantse Wal.

Meer over JongeMantelzorg