Posts from 2 december 2021

Een luisterend oor en het uit handen nemen van taken. Dit zijn twee belangrijke bevindingen van de bijeenkomst ‘Oog voor jonge mantelzorgers.

De ruim 30 deelnemers vanuit zorg & welzijn, jeugdzorg, scholen en de politiek gingen met elkaar in gesprek over hoe we jonge mantelzorgers kunnen vinden en steunen. Een mooi initiatief dat wij organiseerde met de 3 Steunpunten Mantelzorg van de Brabantse Wal.

Meer over JongeMantelzorg