Zorgrespijt


Ondersteuning Mantelzorg

ONDERZOEK | ADVIES | ONTWIKKELING

Mantelzorg versterkt

Er even helemaal tussen uit. Je accu opladen, genieten van elkaar of simpelweg even je gedachten de vrije loop laten gaan. Iedereen heeft daar behoefte aan. Zeker in drukke tijden. Voor veel mantelzorgers is even vrijaf echter helemaal niet zo gewoon.

Mantelzorgers ervaren veel drempels om de zorg te delen. Er zijn emotionele drempels. Maar heel vaak is er ook geen passende oplossing of zijn er voor zorgrespijt ingewikkelde aanvraagprocedures en hoge kosten.

Zorgrespijt is een netwerkorganistie van specuialisten in de informele zorg. Wij ondersteunen gemeenten en organisaties bij hun dienstverlening aan mantelzorgers. Doel is het versterken van de mantelzorg, het voorkomen van uitval en dat er dure (formele)zorg moet worden ingezet.

Jonge Mantelzorg

Gastlessen

Jongerenpanel

Bewustwording & Ondersteuning

Effectieve ondersteuning

Inzichtelijk maken

Innoveren & Projectontwikkeling

Implementeren & Bestendigen

Samenspel Zorgdriehoek

Familiebeleid

Workshops en trainingen

Tips en handreikingen

Mantelzorg in Nederland

Er zijn 5 miljoen mantelzorgers in Nederland, waarvan 830.000 langdurig en intensief. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende definitie :

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Zorgrespijt is vervangende mantelzorg: tijdelijke en volledige overname van de zorg van een mantelzorger met het doel hem of haar vrijaf te geven. Dit kan voor een enkele keer zijn, maar ook voor regelmatig terugkerende zorgovername. De opvang kan variëren van enkele uren tot vakantieopvang van enkele weken. Deze zorgrespijt is er in diverse soorten en maten: uit of thuis, voor specifieke groepen cliënten, vervangende zorg door mensen uit het eigen netwerk, zorgvrijwilligers of professionals.

De meeste mensen (80%) helpen omdat ze dat graag doen of vanzelfsprekend vinden;

10% van de mantelzorgers ondervindt een hoge belasting;

De geschatte waarde van mantelzorg ligt op 7 miljard euro;

1 op de 5 werknemers combineren werk met mantelzorgtaken;

Ongeveer 25% gebruikt zorgrespijt;

Tussen de 12 tot 26% van de mantelzorgers heeft behoefte aan zorgrespijt.

Bron SCP, 202

De praktijk

”Ik kan moeilijk lang van te voren afspraken maken omdat de situatie van mijn man niet voorspelbaar is. Met wat meer tijd voor mezelf zou ik alles doen op mijn eigen tijd, bijvoorbeeld als ik naar bed wil, als ik wil winkelen of naar een verjaardag. Dat geeft zo’n vrij en ontspannen gevoel!’

‘In de krant stond een theatervoorstelling over mantelzorg. Dat is mij heel erg bijgebleven. Vanaf dat moment heb ik hulp gezocht en ben ik in contact gekomen met het steunpunt mantelzorg.’

‘Ik heb een cursus gevolgd, Zorgen en Loslaten. Daar heb ik veel aan gehad. Ik kreeg het inzicht dat ik beter voor mijzelf moet zorgen, ik voel mij nu beter in mijn vel zitten en kan het mantelzorgen nu beter aan’Ik heb een cursus gevolgd, Zorgen en Loslaten. Daar heb ik veel aan gehad. Ik kreeg het inzicht dat ik beter voor mijzelf moet zorgen, ik voel mij nu beter in mijn vel zitten en kan het mantelzorgen nu beter aan.’