Samenspel

Samenspel in de zorgdriehoek

Een goed samenspel met de naaste familie van uw cliënten is cruciaal voor het welslagen van de geboden ondersteuning, behandeling of therapie. In toenemende mate komt veel van de zorg op de familie terecht. Ook wel mantelzorg genoemd. Met alle veranderingen in de zorg neemt de rol van de familie verder toe.

Deze veranderende rol van de familie heeft ook gevolgen voor uw werk. Hoe werkt u samen met de familie om de zorg op maat aan te kunnen bieden? Wat laat u wel en niet over aan de familie, hoe voorkomt u dat zij overbelast raken en hoe houdt u het eigen werk aantrekkelijk? Deze en andere vragen over het samenspel met familie komen aan de orde in onze workshop “Effectief samenspel familie”.

Workshop

De workshop is voor zorgprofessionals en is uitermate geschikt voor vakgroepen en interdisciplinaire teams van acht tot twintig deelnemers. Bij grotere groepen werken we bij voorkeur in subgroepen.

Doel is het realiseren van een effectieve samenwerking met de naaste familie van uw cliënten. U krijgt inzicht in de verschillende rollen die de familie inneemt in het zorgproces en de betekenis daarvan voor uw werk. Onze aanpak is praktijkgericht. Er is aandacht voor de eigen organisatiepraktijk en voor uw positie en taakopvatting. We doen dat aan de hand van praktijkcasussen en langs de lijn van de verschillende rollen die de familie inneemt in het zorgproces; van partner in de zorg tot zorgvrager die ook zelf behoefte heeft aan hulp.

Opzet

Inleiding op thema mantelzorg middels MantelzorgQuiz en videoportret.

Verkenning van de eigen praktijk aan de hand van praktijkcasus.

Rollen en taken. Het samenspel met mantelzorgers verloopt beter als de verschillende rollen in het contact aan bod komen. In de praktijk lopen de verschillende rollen van mantelzorgers vaak door elkaar. Welke rol de overhand heeft, kan per situatie en per mantelzorger verschillen.

Inleiding ondersteuningsmogelijkheden en wet en regelgeving.

Zorgrespijt

Meer over Zorgrespijt