Versterking mantelzorg

Effectieve mantelzorgondersteuning

Een kwart van de mantelzorgers heeft behoefte aan zorgrespijt. Maar welke ondersteuning is effectief, welke organisaties kunnen daarbij een rol spelen en hoe zorgt u dat mantelzorgers daar ook daadwerkelijk gebruik van maken?

Wij helpen gemeenten en organisaties bij de realisatie van effectieve mantelzorgondersteuning.

Inzichtelijk maken

Mantelzorg staat volop in de belangstelling, toch herkennen maar weinig mensen zich hierin. Het tijdig identificeren en ondersteunen van mantelzorg voorkomt uitval en dat er dure zorg moet worden ingezet.

Met ons onderzoek krijgt u inzicht in de vraag naar ondersteuning. Bovendien is het een goede start voor bewustwording. Het mes snijdt zo aan twee kanten.

Innoveren

Met alle veranderingen in de zorg en in het sociaal domein neemt de vraag toe naar ondersteuning thuis, met name in complexe zorgsituaties. Nadrukkelijk wordt daarbij een beroep gedaan op de eigen sociale omgeving van zorgvragers. Dit vraagt om nieuwe oplossingen.

Voor gemeenten en organisaties ontwikkelen wij innovatietrajecten als antwoord op de veranderende zorgwerkelijkheid.

Inspireren

De veranderingen in de zorg en in het sociaal domein roept nieuwe vragen op. Waar liggen bijvoorbeeld de grenzen van het vrijwilligerswerk? Welke rol heb je als professional en hoe verhoud je je tot de familie van cliënten?

Professionals en vrijwilligers maken wij bewust en ondersteunen wij bij hun taak en rolinvulling in relatie tot zorgvragers en hun mantelzorg.

Implementeren

Er zijn verschillende redenen waarom mantelzorgers geen gebruikmaken van ondersteuning, terwijl er wel behoefte is. Onbekendheid met de ondersteunings-mogelijkheden is een veelgehoorde reden, maar redenen zijn ook vraagverlegenheid en ingewikkelde procedures om in aanmerking te komen voor hulp.

Wij helpen bij een goede marketing en communicatiestrategie zodat uw diensten daadwerkelijk effectief worden ingezet.

Zorgrespijt

Meer over Zorgrespijt