Nieuwe campagnematerialen

Onze nieuwe campagnematerialen van JongeMantelzorg zijn binnen. Samen met de campagnebus trekken we door het land om aandacht te vragen voor jonge mantelzorgers. We gaan in gesprek met bewoners, professionals in zorg en welzijn, docenten en anderen die het verschil kunnen maken voor deze jongeren die opgroeien met zorg.

Met de nieuwe materialen spreken we jonge mantelzorgers zelf aan. We geven een blijk van waardering en erkenning. Op de kaarten staan bovendien tips en een QR-code voor meer informatie. Deze code kan per actieplaats worden aangepast met bijvoorbeeld een link naar een eigen website, bijvoorbeeld van het lokale steunpunt mantelzorg.

Ook geïnteresseerd? We bespreken graag de mogelijkheden. Mail naar Jan Anne of bel naar 06 24716613.

Meer over JongeMantelzorg