Posts from 30 april 2020

EIGEN ERVARING CENTRAAL

Bij een actieve vorm als theater voel je direct wat een verandering in gedrag of in de situatie met je doet. Bij het kijken naar scènes gebaseerd op de werkelijkheid krijgen jongeren een spiegel voorgehouden, zij leren van en met anderen.

De scènes zijn gebaseerd op verhalen en de dagelijkse praktijk van jonge mantelzorgers. Zo werken we door middel van theater aan bewustwording en het empoweren van jongeren.

TOESCHOUWER EN DEELNEMER

Het publiek is niet alleen toeschouwer, maar wordt in het interactieve deel uitgenodigd om mee te doen en met elkaar in gesprek te gaan over de uitgespeelde situatie.

Zo deelt het publiek kennis met elkaar over hoe je met bepaalde lastige situaties om kan gaan, en ontwikkelt strategieën die ze in haar eigen realiteit kan toepassen. Bovendien geven scènes en dialoog inzicht in persoonlijke verhalen van lotgenoten.

RESULTAAT

Onze inzet is jonge mantelzorgers door theater bewust te maken van hun (zorg)situatie en te empoweren, zodanig dat zij gerichte keuzes kunnen maken in de wijze waarop zij omgaan met de zorgsituatie thuis.

  • Breder begrip creëren voor de positie van jonge mantelzorgers.
  • Kennis delen tussen jonge mantelzorgers onderling.

Meer over JongeMantelzorg