Menu
Programmaontwikkeling & Projectmanagement

Inevi

Inevi staat voor innoveren vanuit een visie. Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen en organisaties betrokken zijn bij elkaar en hun omgeving. Samen maken zij in een snel veranderende wereld het verschil. Inevi verbindt en ondersteunt burgers, overheden en private organisaties bij het realiseren van maatschaatschappelijke vraagstukken.

onderzoek | advies | ontwikkeling

Onze diensten

Afhankelijk van uw specifieke situatie en vraag bieden wij verschillende diensten aan: onderzoek, advies, ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Hieronder enkele voorbeelden van onze activiteiten.


Verandering is de enige constante in de wereld. Organisaties die succesvol omgaan met veranderingen zien verandering niet meer als een project. Ze zien het als een constante kans om te verbeteren. Zij innoveren voortdurend en weten zich continu te transformeren om te overleven en succesvol te zijn.

Mail ons


Succes begint met kennis over uw doelgroep en hun betrokkenheid bij de organisatie. Het gaat daarbij niet alleen om de individuele klantvraag, maar ook om antwoord te geven op de toenemende vraag van de samenleving naar maatschappelijk betrokken organisaties en naar ‘good governance’. De kracht, ervaringen en ideeën van uw doelgroep zijn dé inspiratiebron voor nieuwe kansen.

Mail ons


Met een terugtredende overheid verliezen veel organisaties hun subsidie en verenigingen hebben te maken met terugloop in ledenaantal. Zij moeten nieuwe inkomstenbronnen vinden. Crowdfunding, fondswerving, donatie, sponsoring of de markt opgaan? De mogelijkheden zijn er. Maar is uw organisatie daar aan toe en wat betekent dat voor de identiteit van uw organisatie?

Mail ons


De traditionele grenzen vervagen tussen burgers, overheid en de markt. Bewoners starten een burgerinitiatief en bedrijven creëren samen met maatschappelijke organisaties 'shared value' voor de samenleving. Een strategische samenwerking biedt nieuwe kansen met een win-win situatie voor allen.

Mail ons

Effectieve mantelzorgondersteuning

Meer Inevi

Wij hebben passie voor de informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerswerk). Vanuit onze eigen ervaring - als ervaringsdeskundige, maar ook beroepsmatig bij de landelijke mantelzorgvereniging Mezzo en bestuurlijk voor verschillende vrijwilligersorganisaties - zetten wij ons in voor de versterking van de informele zorg

we doen dat vanuit de twee projectorganisaties: Zorgrespijt en JongeMantelzorg

Zorgrespijt

Ondersteuning mantelzorg

Zorgrespijt is een netwerkorganistie van specuialisten in de informele zorg. Wij ondersteunen gemeenten en organisaties bij hun dienstverlening aan mantelzorgers. Doel is het versterken van de mantelzorg, het voorkomen van uitval en dat er dure (formele)zorg moet worden ingezet.

Jonge Mantelzorg

Jonge mantelzorg

Ongeveer een kwart van de jeugdigen in Nederland groeit op met ziekte en zorg in de thuissituatie. Door aandacht te hebben voor deze jonge mantelzorgers kunnen zij tijdig worden herkend en steun aangeboden krijgen. Maar ook gewoon begrip en een luisterend oor.

Maillijst

Blijf geïnformeerd. Schijf u in voor onze maillijst.

Over Inevi

Wat ons beweegt

Inevi staat voor innoveren vanuit een visie. Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen en organisaties betrokken zijn bij elkaar en hun omgeving. Samen maken zij in een snel veranderende wereld het verschil. Inevi verbindt en ondersteunt burgers, overheden en private organisaties bij het realiseren van maatschaatschappelijke vraagstukken.

Jan Anne

Jan Anne van Dijk, grondlegger en stuwende kracht achter Inevi.

Telefoon: 06 24716613. Mail: ja.vandijk@inevi.nl

In 2016 heb ik Inevi opgericht vanuit mijn ambitie om organisaties en burgers te versterken en te verbinden bij de realisatie van maatschappelijke vraagstukken. Een utopie? Nou nee. Mensen en organisaties zijn betrokken bij hun omgeving. Ik geloof in de kracht van betrokken burgers en organisaties die door samenwerking waarde creëren voor de samenleving.

Inevi is een netwerkorganisatie. We werken met een team van bevlogen en deskundige professionals, gemotiveerd om organisaties, overheden en burgers te helpen bij de realisatie van hun dromen. Sterk zijn wij in complexe projecten waarin partijen samenwerken en tegenstellingen overbruggen om te komen tot concrete resultaten. Wij gaan daarbij uit van de aanwezige energie. Vaak met een verrassende aanpak en innovatieve oplossingen als resultaten. Inspirerende initiatieven zijn: Zorgrespijt, JongeMantelzorg en Werk&Mantelzorg.

Afhankelijk van uw vraag en de specifieke situatie nemen wij het gehele traject op ons: van strategie en planvorming tot de uitvoering en projectleiding. Ons uitgangspunt daarbij is altijd de ambitie en mogelijkheden van uw organisatie.

Ik hoor graag wat wij voor u kunnen doen.

Wat kunnen we voor u doen? Neem vrijblijvend contact op.

Partners

Opdrachtgevers & Werkgevers


Consumentenbond

Takeda

Den Haag

Werk&Mantelzorg

MantelzorgNL

Qidos

Reizigers Adviesraad

Mantelzorg Bergen op Zoom

Amgen

Humanitas

Zorg Verandert

Harderwijk

Manteling

Wenb