Inevi

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Inevi Programmaontwikkeling & Projectmanagement

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Wij zijn een innovatief Programma en projectbureau

Inevi staat voor innoveren vanuit een visie. Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen en organisaties betrokken zijn bij elkaar en hun omgeving. Samen maken zij in een snel veranderende wereld het verschil. Inevi verbindt en ondersteunt burgers, overheden en private organisaties bij het realiseren van maatschaatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn thuis in

Programmatontwikkeling & Projectmanagement
Ledenwerving & Fondswerving
Onderzoek & Advies

 

 

 

Wij werken aan innovatieve organisaties

Verandering is de enige constante in de wereld. Organisaties die succesvol omgaan met veranderingen zien verandering niet meer als een project. Ze zien het als een constante kans om te verbeteren. Zij innoveren voortdurend en weten zich continu te transformeren om te overleven en succesvol te zijn.

Neem Contact op om hierover verder van gedachten te wisselen.

Wij realiseren actieve doelgroepparticipatie

Succes begint met kennis over uw doelgroep en hun betrokkenheid bij de organisatie. Het gaat daarbij niet alleen om de individuele klantvraag, maar ook om antwoord te geven op de toenemende vraag van de samenleving naar maatschappelijk betrokken organisaties en naar ‘good governance’. De kracht, ervaringen en ideeën van uw doelgroep zijn dé inspiratiebron voor nieuwe kansen.

Neem Contact op om hierover verder van gedachten te wisselen.

Wij boren nieuwe financieringsbronnen aan

Met een terugtredende overheid verliezen veel organisaties hun subsidie en verenigingen hebben te maken met terugloop in ledenaantal. Zij moeten nieuwe inkomstenbronnen vinden. Crowdfunding, fondswerving, donatie, sponsoring of de markt opgaan? De mogelijkheden zijn er. Maar is uw organisatie daar aan toe en wat betekent dat voor de identiteit van uw organisatie?

Neem Contact op om hierover verder van gedachten te wisselen.

Wij verbinden mensen en organisaties

De traditionele grenzen vervagen tussen burgers, overheid en de markt. Bewoners starten een burgerinitiatief en bedrijven creëren samen met maatschappelijke organisaties 'shared value' voor de samenleving. Een strategische samenwerking biedt nieuwe kansen met een win-win situatie voor allen.

Neem Contact op om hierover verder van gedachten te wisselen.

 

 

Over Inevi

 

jananne

 

 

In 2016 heb ik Inevi opgericht vanuit mijn ambitie om organisaties en burgers te versterken en te verbinden bij de realisatie van maatschappelijke vraagstukken. Een utopie? Nou nee. Mensen en organisaties zijn betrokken bij hun omgeving. Ik geloof in de kracht van betrokken burgers en organisaties die door samenwerking waarde creëren voor de samenleving.

Inevi is een netwerkorganisatie. We werken met een team van bevlogen en deskundige professionals, gemotiveerd om organisaties, overheden en burgers te helpen bij de realisatie van hun dromen. Sterk zijn wij in complexe projecten waarin partijen samenwerken en tegenstellingen overbruggen om te komen tot concrete resultaten. Wij gaan daarbij uit van de aanwezige energie. Vaak met een verrassende aanpak en innovatieve oplossingen als resultaten. Inspirerende initiatieven zijn: zorgrespijt, 4youth en Stichting Werk&Mantelzorg.

Afhankelijk van uw vraag en de specifieke situatie nemen wij het gehele traject op ons: van strategie en planvorming tot de uitvoering en projectleiding. Ons uitgangspunt daarbij is altijd de ambitie en mogelijkheden van uw organisatie.

Ik hoor graag wat wij voor u kunnen doen.

Jan Anne van Dijk, grondlegger en stuwende kracht achter Inevi.

Telefoon: 06 24716613. Mail: ja.vandijk@inevi.nl

 

Inevi is ook:


Zorgrespijt